Search Posts

zoo-2002-grønlandsforedrag

Grønlandsseminar i Zoo, april 2003, om Grønland.
Grønlandsseminar i Zoo, april 2002, om Grønland.
Grønlandsseminar i Zoo, april 2001, om Grønland.
Grønlandsseminar i Zoo, april 2000, om Grønland.
Grønlandsseminar i Zoo, april 1999, om Grønland.

Grønlandsweekend 2003
20 foredrag og indlæg om Grønland

arrangeret af

Biologisk Forum
og
**BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**
**biologi, medicin, natur og miljø**
i samarbejde
med:
Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

Sted: Zoo / Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

TILMELDING sker på tlf. 35376408 eller bedre email: bio@forskning.dk og indbetaling af beløbet på Jyske Bank konto 5026-110443-9 (Biologisk Forum), hvorefter billetter tilsendes. Billetter til ledige pladser sælges på dagen ved Zoo hovedindgang kl. 9-9.30. Middag i Lindekroen, Roskildevej 35 (tlf. 36160369). Tilmelding og betaling af middagene samtidig med bestilling/betaling af mødet.

Anbefalinger af Grønlandsseminarerne.

LØRDAG 5. APRIL 2003
9.00 Zoologisk Have åbner.

10.00 Introduktion

1. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.10-14)

10.30 Grønlandsk kost – positive og negative aspekter. Bente Deutch. Forskningslektor, Center for Arktisk Miljømedicin, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet. Hun har foretaget en miljømedicinsk undersøgelse i Grønland, som viser, at fangerne i Østgrønland har meget store koncentrationer af giftstoffet PCB i blodet. Giften stammer fra sæler og andre havdyr, der er forurenet af store mængder miljøgifte fra den industrialiserede verden. Dette giver risiko for fosterskader og giver grund til at anbefale en forebyggende kostvejledning. (Det er f.eks. anbefalingen, at spise dyr, der befinder sig lavt i fødekæden, og at spise unge dyr og fugle fremfor gamle dyr og fugle, som har ophobet mere tungmetaller og PCB). Bente Deutch fandt under en minutiøs gennemgang af det statistiske materiale også ud af, at rygere har en højere koncentration af PCB i blodet end ikke-rygere. Forklaringen kan være, at rygningen hæmmer kroppens naturlige evne til at nedbryde de organiske stoffer. Læs mere her. Blandt hendes andre forskningsområder kan nævnes at hun var leder for en undersøgelse, som forklarer, at fiskeoliens virkning mod menstruationssmerter skyldes dens indvirkning på nogle hormonlignende stoffer i kroppen, som kaldes for prostaglandiner. Fiskeolie fortrænger de skadelige PGE2-prostaglandiner, som fremkalder smerte og ubehag, og fremmer de gavnlige prostaglandiner i stedet. Læs mere her.

11.00 Digitalisering til Internettet af den gamle fotosamling fra Arktisk Institut. Kirsten Klüver, fotokurator ved Dansk Polarcenter, p.t. leder af projektet . Arktisk Institut har en meget stor billedsamling, ca. 90.000 billeder, heraf mange specielt vedrører Grønland. I alt er der 33.000 sort/hvide fotografier, hvortil kommer 12.000 fotos af Jette Bang. Det er overvejende ældre billeder fra stort set alle områder af arktisk liv og natur. Personregistret af såvel enkeltpersoner som grupper er meget omfattende. De fleste af de mange ekspeditioner til Grønland er ligeledes billedmæssigt dækket. Dette omfattende billedmateriale står til offentlighedens disposition til anvendelse i blade, tidsskrifter, lærebøger og af private. Arktisk Institut sælger reproduktionsretten til disse billeder og kan levere kopier til private efter særlige takster, der efter anmodning kan tilsendes interesserede. Personligt gennemsyn af billedsamlingen kan ske efter nærmere aftale. Se billederne her

11.30-11.45 pause

11.45 1000-året for Leif d. Lykkeliges opdagelse af Amerika. Tommy Runge, viceberedskabsinspektør, Beredskab Storkøbenhavn År 2000 var også 1000 året for kristendommens indførelse i Grønland og Island. Dette blev naturligvis fejret med kongeligt besøg og stor folkefest. Beredskab Storkøbenhavn deltog også i festlighederne, idet Grønlands hjemmestyre havde anmodet om assistance til bespisning af 2000 personer. Tre feltkomfurer og fire personer fra Beredskab Storkøbenhavn drog til Nasarsuaq i Sydgrønland for at levere maden til den store folkefest. Opgaven blev løst til fem kokkehuer. Som gammel grønlandsfarer kender Tommy Runge de vanskelige forhold og den barske natur, der skal tages med i beregningerne, når så stor en opgave skal løses.

12.15 Det ukendte Grønland – de 10.000 arters land. Hans Pedersen, biolog og journalist. Udgiver en bog med denne titel for Grønlands Hjemmestyre i 2003. Bogen fortæller naturhistorier fra Grønland, fra dybhavet, gletscherspalterne osv. – altså det ukendte Grønland.

12.45-13.45 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

13.45 Auktion over Grønlandseffekter: kunst, sten, bøger, sæltøj osv. (fremlægges i frokostpausen)

2. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.14-18)

14.00 Grønlands børnepolitik – fremtidens naturbeskyttelse går via nutidens børn og unge. Frank Wille, ornitolog og naturfotograf, kendt fra Nattoralik-projektet om den grønlandske havørn og fra fugleforeningen Timmiaq. Frank Wille er kendt som debattør i de grønlandske aviser og radio vedrørende ulovlig jagt og ægsamling i Grønland, foredrag på skoler om naturbeskyttelse, arbejde med havørnebeskyttelse og med fuglebekendtgørelsen, og fortaler for at børn og unge skal ud og opleve naturen. Hans projekt "AMP-V Naturskole i Grønland" modtog støtte fra Dancea. Projektet resulterede i etablering af Naturskolen ved Nuuk, hvor undervisningen blev foretaget af Frank Wille sammen med ægtefællen Elisabeth P. Wille, der er grønlænder. Se nogle af Frank Willes fuglebilleder her.

14.30 Formidling af Grønlands natur til unge danskere. Erik Langer Andersen, gymnasielærer i Svendborg (historie og geografi). Har 8 gange rejst med 2G'ere til Sydgrønland, 14 dage i september måned, altså i undervisningstiden. Turene har været teltture og stillet de danske gymnasieelever overfor uventede prøvelser i den grønlandske natur omkring Igaliko, Narsaq mv. Han har iøvrigt været turleder for rejse til Sydgrønland for Naturhistorisk Forening for Fyn. Medforfatter til bogen "Grønlands is : sne, smeltevand, energi" (Pilersuiffik, Nuuk) om udforskningen af indlandsisen, Grønlands klima, smeltevandet som energikilde samt om is i andre dele af verden. Som speciale i historiestudiet skrev han om "Topografien i nordboernes østerbygd på Grønland – vurdering af kildematerialet og en redegørelse for identifikationsmulighederne". Se her Svendborg Gymnasiums hjemmeside "Den dynamiske jord", som Erik Langer Andersen administrerer.

15.00 Minus Zero / No Limit. 4 danskeres vandring over indlandsisen i maj-juni 2001. Mogens A. Morgen, Kenneth Schulz, Ole Andreassen og Tonni Frandsen. Ekspeditionen "MinusZero" blev udført af på ski og tog 39 døgn med afslutning 18. juni. Ekspeditionens hjemmeside blev undervejs opdateret direkte fra indlandsisen. Trods god form havde alle tabt en masse kilo og humpede rundt som gamle mænd efter turen. Sammenholdet var godt, uden de ellers almindelige småskænderier og uden alvorlige uheld, kun nogle kraftige vabler og så et par små forbrændinger på grund af en væltet gryde med kogende vand ned over den ene balle, som blev behandlet med kold sne i tretten timer. I det andet tilfælde kom en benzinbrænder ud af kontrol inde i det ene af ekspeditionens to telte, uden at taget i nylonteltet blev ildens bytte. De daglige etaper på mellem 10 og 30 km var præget af en høj grad af monotoni, og det var tungt både mentalt og fysisk at slæbe de tunge pulke (små slæder) på hver 100 kg. Læs mere om ekspeditionen her.

Pause

16.15 Grønlandsk musikuddannelse. Arnannguaq Gerstrøm, Tværfløjtespiller. Som den første grønlænder studerer hun musik ved Musikkonservatoriet i København. Hun har også studeret musik i Manchester og har givet koncert i kulturhuset Katuaq i Nuuk og spillet ved åbningen af Arctic Winter Games. Hun skal deltage ved "Multi Kulturel Norden Festival" i Nuuk 10.-23. november 2003.

17.00-17.30 Grønlandsk polka og spillemandsmusik. Chr. Søgaard, Harmonikaspiller. Han har spillet talrige steder rundt i Danmark og Grønland, bl.a. sammen med Rasmus Lyberth. Chr. Søgaard har i samarbejde med Kúpik Kleist (nuværende folketingsmedlem for IA) indsamlet sydgrønlandsk musik og udgivet bog/dobbelt-cd: "Qavaat (="Sydgrønlændere")- musik og fortællinger fra bygderne i Sydgrønland" (Pladeselskabet Ulo). De to CD'ere indeholder over 50 konebådssange/dansemusikstykker med noder.

18.00-18.30. Middag i Lindekroen, Roskildevej 35. (forudbestilling og bindende forudbetaling til bio@forskning.dk / tlf. 35376408)
18.30-19.00 GRØNLANDSK POLKADANS v. Chr.Søgaard.
19.00 – ?? dessert og hyggelig snak. .
.

SØNDAG 6. APRIL 2003 9.00 Zoologisk Have åbner.

3. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.10-14)

10.00 Dybhavsfisk og hajer omkring Grønland Louise Hansen. Marinbiolog. Ud over sine zoologiske interesser har hun som Stud.scient. fra Botanisk Institut, Københavns Universitet, undersøgt buletang, Ascophyllum nodosum, i Grønland med særligt henblik på tilpasninger langs den nordlige grænse for denne tangplantes forekomst. Der indgik to togter, et til Ubekendt Ejland/Svartenhuk og et til Kronprinsens Ejland. Anden del af indsamlingen blev foretaget omkring Nuuk.

10.30 Grønlands insektfauna Jens Böcher, Zoologisk Museum, Han har gennem en pæn del af en menneskealder forsket i Grønlands insekter, specielt billerne. Hidtil har kun specialister kendt noget til den grønlandske fauna af smådyr, og ingen almindelige mennesker kender til Grønlands insekter, men det bliver der nu rådet bod på med Jens Böcher's bog "Insekter og smådyr i Grønland". Det er den første populære bog om insekter og andre smådyr i Grønland. Bogen er blevet til ved at forlagsredaktør Inger Hauge fra forlaget ATUAGKAT i Nuuk ansøgte og fik penge fra Dancea til at udgive en bog om insekter og andre smådyr i Grønland. Sommerfuglen Fjeldspinderen lever størstedelen af sit liv som larve, nemlig 6 år som larve, og kun nogle få uger som puppe og voksen. De 6 år som larve overvintrer den på steder med sparsom vegetation, ofte næsten uden snedækning, og den forbereder sig på vinterdvalen ved at danne sukkerholdige stoffer, fx glycerol idet den med disse i blodet er i stand til at tåle, at kropsvæsken fryser, og derfor kan overleve i hvert fald temperaturer ned til -70°C. Det er samme princip som når man fylder frysevæske i bilens kølesystem.

11.00 Arktisk pil – et interessant botanisk studium Per Mølgaard, lektor, Danmarks Farmaceutiske Højskole. Uddannet Cand.agro. og PhD fra Landbohøjskolen. Ansat i afdelingen for Pharmacognosi ved Farmaceutisk Højskole. Har bl.a. studeret kaffeinsyres betydning for planters naturlige beskyttelse. Har også studeret brugen af stoffer fra sæbeurtplanter til bekæmpelse af afrikanske snegle, som spreder bilharziose-parasitter. Var med til at oprette DANFYT – Selskabet for Fytoterapi . Har ud over plantekemi interesseret sig for etnobotanik – samt for arktisk flora, bl.a. variationer i alkaloid-indholdet hos den grønlandske hvide og gule valmue. Desuden har han interesseret sig for arktiske planters indhold af kemiske stoffer, som forsvarer dem mod at blive spist af dyr. I foredraget foreslår Per Mølgaard at hunplanterne af Arktisk Pil forsvarer sig mod at blive spist af Fjeldspinderen ved at have udviklet en særlig giftig form af en stof, som i hanplanterne af Arktisk Pil findes i en mindre giftig form.

11.30 Støtte til kræftpatienter i Grønland: Neriuffik – Kræftens bekæmpelse. Eva Ethelberg, Leder af kræftrådgivningen i København i omkring en snes år, hvor hun har ydet social og psykologisk assistance ved de problemer, der kan opstå, når man får kræft. Hun er uddannet som psykolog (mag.art.) og har bl.a. interesseret sig for kommunikation mellem patient og personale. Den grønlandske kræftforening, Neriuffik, har igennem 12 år opbygget et netværk af frivillige, der yder støtte til kræftpatienter og deres pårørende.

12.45 Det omvandrende kunstværksted for børn i Grønland Henriette Brun (Hansen) billedkunstner og pædagogisk billedkunstkonsulent, leder af Bryggens Børneatelier 2. Hun rejste i de første måneder af 2001 rundt i Grønland med "Det omvandrende kunstværksted". fra Qaqortoq i syd til Qaannaaq i nord og Tasiilak på Østkysten samt Sisimiut og Maniitsoq i Midtgrønland og et kort besøg i bygden Qaarsut. 150 børn fra 4.-9.klasse deltog i projektet med tegning/illustration, grafik, maleri, billedbehandling/multimedieproduktion på computer, hørespil, skulptur, installation, udsmykning og scenografi. Kunstværkstedet var i gang 2-3 uger i hver by og afsluttedes alle steder med åbent hus arrangementer. Ideen til projektet fik hun i 1996 under en vandretur fra Kangerlussauq til Sisimiut. Under turen sneede hun inde, og i ventetiden på bedre vejr opstod ideen om at binde de grønlandske byer sammen ved hjælp af en vandrende kunstværksted. Det var for hende vigtigt at se kunstværkstedet som et værk i sig selv med børnene som den dynamiske faktor, der oplever mod til at overskride grænser i mødet mellem tradition/tryghed og eksperiment/samtidskunst. Projektet blev støttet af Nordisk Ministerråd (BUK), Kulturministeriet, Nuna Fonden, Nordens Institut i Grønland, Foreningen Grønlandske Børn, Folketingets Grønlandsfond, Skibsreder Kraemer og hustru Mathielde Kraemers Grønlandsfond samt Tips- og lottomidlerne. Se billeder fra udstillingen her.

13.15-14.15 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

14.15 Auktion over Grønlandseffekter: kunst, sten, bøger, sæltøj osv. (fremlægges i frokostpausen)

4. SEKTION AF GRØNLANDSSEMINARET (kl.14-18)

14.30 Biologisk Forums rejse til Sydgrønland 2002 Margrethe Tjalve, gymnasielærer, Helsingørs Gymnasium. Rejsen bragte os til nordboernes bispesæde Igaliko, Julianehåb med skulpturer på klipperne, Narsaq med uldværksted, Arsuk med en skibsforladt havn på grund af svigtende fiskeri, Grønnedal flådestation med moskusokser, fuglefjeld, isbræ, ikka-søjler og ørne, helikoptertur over sydkystlandet i skyfrit vejr, dybblå isbjerge i Eriks fjord, det gamle Brattalid med Erik den Rødes genopførte gård og hans kones, Tjodhildes, kirke, fåreavlere i Søndre Igaliko og sølandskabet Vattahverfi – samt oplevelsen af at være strandet på grund af drivis med manglende mulighed for at nå videre på turen, og så klare det alligevel ved venlige grønlænderes hjælp. Tak til Edda Lyberth, Rolf Mattsson, Heidi Møller, George Nygaard, Gerd Otto Hansen og Ivars Silis i Julianehåb (og hans kunstnerkone Aka Høegh, som ikke var hjemme); Sikki fra Island og Poul Bjerge fra landbrugsstationen; Klaus Egede, Sofianguaq Kristiansenk, kusine Najas og hendes mand Uua, i Søndre Igalika; Jacky Simoud i Narsarsuaq; Sonja Peary, John Rasmussen, Per Nukaaraq Hansen og hans kone Karen i Grønnedal; Julius og Karen Jacobsen, Orla Jensen, Ole Peter, Jens Peter Larsen og Verner Hansen i Arsuk. Se rapport fra turen her.
[Husk: Tilmelding til rejsen til Østgrønland/Ammassalik juli 2003].

15.00 Fårehold i Grønland, specialeprojekt. Marie-Luise Øllgaard , studerende, stud.hort. Hun er i gang med et speciale om muligheden for at bruge bestemte plantearter som indikator for begyndende overgræsning ved fåreavl i Grønland, samt andre aspekter ved fåreavl i Sydgrønland. Hun har boet i nabogården til fåreavlerne Sofiannguaq og Andala i Søndre Igalika, som Ivars Silis har lavet en film om. Filmen hedder "Andala og Sofiannguaq – nybyggerliv i Grønland". Fåreavl findes i de sydgrønlandske kommuner Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq (Julianehåb). Kødet bliver solgt på hjemmemarkedet, og da efterspørgslen er stor, importeres der lammekød fra Island. Slagteriet Neqi startede i 1997 en mindre eksport af kvalitetslammekød til restauranter og supermarkedskæder i Danmark. Der er endnu ikke fundet anvendelse for det meste af ulden fra de grønlandske får. De første fårehold etableredes i Frederiksdal i 1906 af pastor Jens Chemnitz, og i 1924 startede grønlænderen Otto Frederiksen i Qagssiarssuk med fåreavl som hovederhverv. Fårene er bragt til Grønland fra Færøerne, Skotland og Island.

15.45-16.15 Pause

16.15 Etablering af dansk venskabsforening til UPPIK / Grønlands natur- og miljøforening. Palle Friis Indmeldelse her: uppik_dk@hotmail.com Grønland har fået sin første græsrodsorganisation, som har sat sig for at sikre bæredygtighed i naturen og miljøet. Grønlands første, folkelige miljø- og naturorganisation, Uppik, er kommet godt fra start. Ikke alene var der i løbet af få måneder kommet mere end 50 medlemmer – og det er meget efter grønlandsk målestok – men der er også dannet et netværk, som dækker næsten alle større byer i Grønland. Også på den politiske scene har Uppik haft succes. Kun få måneder efter stiftelsen i januar 2002 fik organisationen status som høringspartner, da den nye fuglebekendtgørelse skulle på plads. Nu etableres en dansk venskabsforening for UPPIK med henblik på moralsk og økonomisk støtte. Læs om UPPIK her eller på UPPIK's hjemmeside.

17.00 En samfundsmæssig bæredygtig udvikling i Grønland Lise Lyck lektor på Handelshøjskolen i København, ekspert i arktisk økonomisk og politisk udvikling. Grundlægger af "Nordic Arctic Research Forum", medlem af den videnskabelige kommission for Grønland 1991-95, 1999-, referee for National Science Foundation (USA) om arktisk forskning og "Arctic" (canadisk tidsskrift), organisator af "Management, Technology and Human Resources in the Arctic" (der omfatter arktisk Rusland). Særlig interesse for økonomi, og Har bl.a. interesseret sig for Øresundbroens virkninger, turisme, de baltiske lande, Bornholm, Island, Færøerne og altså Grønland, specielt muligheden for at Grønland kan blive økonomisk bæredygtig og selvstændig.

17.30-18.00 Diskussion

Zoologisk Have lukker kl. 18

18.30. Middag (80 kr): Det kolde bord med lune retter: (Pris: 80 kr, forudbestilling og bindende forudbetaling)

EMNER VED DE TIDLIGERE GRØNLANDSSEMINARER

arrangeret af Biologisk Forum & BioNyt

i samarbejde med Zoologisk Have, København

Hvert år siden 1999

Isen og forhistorien

Grønlands geologiske opståen.

Is og energi på Grønland.

Den "galopperende gletscher" på Disko.

Ikka-søjlerne

Isskabte landskaber

Livets opståen

Livstegn i de ældste grønlandske bjergarter

Grønlands vigtigste fossile hvirveldyr.

Klimaændringer

Jordens feber og kulderystelser – målt ved dybe boringer i indlandsisen. Willi Dansgaard

Katastrofer for livet på Jorden gennem tiderne.

Undersøgelse af klimaændringers langtidsvirkninger på plante- og dyreliv i Zackenberg

Istider på Jorden og på Mars

Meteoritter

Søgning efter meteoritter på Grønland – Kom livet til Jorden med meteoritterne?

Meteoriteftersøgning i Dr. Louise land i NØ-Grønland

Råstoffer

Grønlands råstoffer

Industriel udnyttelse af Grønlands ekstremofile mikroorganismer

Fiskeri

Reje- og torskefiskeriet ved Grønland

Turisme

Hvor meget turisme tåler Grønland?

På krydstogt ved Grønlands kyster

Økonomi

Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik

Grønlands økonomi.

Et selvhjulpent Grønland

Miljø

Kan Grønlands miljø tåle råstofudvinding?

Naturødelæggelse

Er Grønland ved at ødelægge sin egen natur?

Naturen

Forskning i Grønland – Arktisk Station som universitetsinstitut.

Naturen syd for Jakobshavn Isfjord – indsamling af grønlandske stednavne.

Dyrelivet

1700-tallets opfattelse af dyrelivet på Grønland.

Hvaler og sæler ved Grønland.

Narhvalen.

Lemminger.

Truslen mod fuglelivet i Grønland.

Insekternes grønlandshistorie.

Kæbedyret fra Disko – en ny dyregruppe.

En Zoo-dyrlæges møde med moskusokser og isbjørne.

Indfangning af moskusokser – hvorfor og hvordan?

Lysbilleder fra Grønland af Aurora Photo.

Nordkaperen, den nordlige rethval. En gigants endeligt?

Plantelivet

Det Grønne Grønland / om botanikeren Tyge Böcher"s kendte bog.

Da botanikeren Porsild grundlagde Arktisk Station i 1906.

Grønlandske orkideer og andre planter

Grønlands laver til forureningsmålinger.

NAASUT & PUPIIT – et nyt grønlandsk floraværk

Forhistoriske mennesker

Da mennesker bosatte sig på Grønland – udgravningen ved Jakobshavn Isfjord. Jørgen Meldgaard.

Højarktiske møder : Inuit, Dorset og Nordboer.

De grønlandske mumier.

Mennesker i historisk tid

Hans Egede og grønlændernes møde med kristendommen.

Gertrud Rask, en kvinde i 1700-tallets Grønland.

Fangst af narhval og hvalros.

Forholdet mellem mænd og kvinder i det gamle Grønland

Nutidens mennesker

Thule-beboernes tvangsforflytning i 1953.

En fotograf i Qaanaaq – verdens nordligste by.

Kultur- og aktivitetsværkstedet Sanasa.

Antropologi

Dansk raceantropologi i Grønland

Grønlandske byer

Arsuk var verdens næstrigeste bysamfund i verden

Grønnedal og Ivittut før og nu

Qullisat/K'utdligssat – storhedstid og nedlukning

Grønlandshunden

Grønlandshunden i Danmark

Kunst

Træskæreren Johannes Kreutzmann

En samlers liv. Poul Chr. Madsen,

Grønlandsfareren, maleren og tegneren Harald Moltke

Jakob Danielsens billedserier

Medicin & sundhed

Arvelig leversygdom i Grønland.

Tandsundhed i Grønland

Litteratur

"Således skriver jeg, Aron".

Peter Freuchens fortællinger fra Grønland.

Grønlandsk litteratur.

Sagn og fortællinger

Mennesket og naturen i grønlandske myter.

Den gamle kvinde, som søgte de dødes rige" og andre sagn. Dorte Futtrup

Skeletkvinden", en grønlandsk fortælling. Jesper la Cour Andersen

Indsamling af fortællinger i Sydgrønland

Ekspeditioner

Siriuspatruljen.

I kajak gennem pakisen. John Andersen.

Oplevelser som kaptajn på kongeskibet Dannebrog i Grønland. Viggo Hansen

Udstillinger

Grønlandsudstillingen "Landet bag isen" i Århus

Specialudstilling om Grønland på Færgegården – egnsmuseet ved Jægerspris

Hvis du vil modtage en E-mail, næste gang vi arrangerer et møde om Grønland, så meddel det JEG ØNSKER E-MAIL TILSENDT!

Hvis du kender nogen, som bør have en e-mail som orientering om dette møde, så skriv til os om det: JEG FORESLÅR E-MAIL TILSENDT TIL NN !

external image grl-2001-maskedanser.JPG
Maskedanser Else Danielsen, Qeqertarsuaq (Godhavn), foto Margrethe Tjalve, guide på Grønlandsturen i 2001

REJSEN TIL GRØNLAND 2003 (Østgrønland):
Program for turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2002 (Sydgrønland):
Rapport fra turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2001 (Disko):
Rapport fra turen 2001
Hovedpunkter fra turen 2001
To deltageres beskrivelse af turen 2001
To deltageres fotos fra turen 2001
Flere billeder fra 2001-turen

REJSEN TIL GRØNLAND 1999 (Disko):
En deltagers beskrivelse af turen 1999
Billeder fra turen i 1999

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2000, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 1999, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSER OM GRØNLAND:
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland – et bæredygtigt samfund?" (Folkeuniversitetet i Århus)
Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR om Grønland:
“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.
“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s.
Debatten om Grønlands natur.

external image bn105jordensalder.gif
Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Læs mere her! e l l e r Tegn abonnement
Grønlandsweekend 2003
20 foredrag og indlæg om Grønland

arrangeret af

Biologisk Forum
og
**BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**
**biologi, medicin, natur og miljø**
i samarbejde
med:
Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

Pris: 80 kr pr. del incl. adgang til Zoologisk Have. Middag 75 kr pr. gang.
Sted: Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

TILMELDING sker på tlf. 35376408 eller bedre email: bio@forskning.dk og indbetaling af beløbet på Jyske Bank konto 5026-110443-9 (Biologisk Forum), hvorefter billetter tilsendes. Billetter til ledige pladser sælges på dagen ved Zoo hovedindgang kl. 9-9.30. Middag i Lindekroen, Roskildevej 35 (tlf. 36160369). Dog sker tilmelding og betaling af middagene sker samtidig med bestilling/betaling af mødet.

LØRDAG 5. APRIL 2003

1.del

10.00 Introduktion
Zoologisk Have

10.30 Grønland som turister ser landet. Ole Terney, redaktør af BioNyt

11.00 Istider på Jorden – hvornår kommer den næste istid? NN, XX.

11.30-11.45 Pause

12.00 Isbjørne i Grønland og Arktis NN, XX

12.30 Isbjørne i Zoo NN Zoo.

13.00 Diskussion

13.30-14.25 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

2.del

14.25 Auktion over Grønlandseffekter: kunst, bøger osv. (fremlægges i frokostpausen)

14.30 Mineraler ved Ivigtut og Grønnedal NN, XX

15.00 Mad til 2000 mennesker i 4 dage ved 1000-året for Leif d. Lykkeliges opdagelse af Amerika Tommy Runge, viceberedskabsinspektør, Beredskab Storkøbenhavn, uddanner alle brandfolk i Storkbh.

15.30-15.45 Diskussion, derefter kort pause

16.00 Formidling af Grønlands natur til unge danskere. Erik Langer Andersen, gymnasielærer i Svendborg (historie og geografi). Har 8 gange rejst med 2G'ere til Sydgrønland, 14 dage i september på telttur.

16.30 Forholdet mellem børn og voksne i det gamle Grønland. Margrethe Tjalve, gymnasielærer, Helsingørs Gymnasium.

17.00 Grønlandsk polka og spillemandsmusik. Chr. Søgaard, Harmonikaspiller (turné med Rasmus Lyberth), har i samarbejde med senere folketingsmedlem Kúpik Kleist indsamlet sydgrønlandsk musik og udgivet bog/dobbelt-cd: "QAVAAT (="SYDGRØNLÆNDERE")- MUSIK OG FORTÆLLINGER FRA BYGDERNE I SYDGRØNLAND", PLADESELSKABET ULO (over 50 konebådssange/dansemusikstykker med noder).

17.30 Diskussion til Zoo lukker kl. 18

18.30. Det kolde bord: (Pris: 75 kr)

Efter middagen: GRØNLANDSK POLKADANS

Grønlandsweekend
20 foredrag og film om Grønland
arrangeret af
Biologisk Forum
og
BioNyt

i samarbejde
med:
Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

Pris: 80 kr pr. del incl. adgang til Zoologisk Have. Middag 75 kr pr. gang.
Sted: Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

TILMELDING sker på email: bio@forskning.dk eller tlf. 35376408 og indbetaling af beløbet inden 3 dage på Jyske Bank konto 5026-110443-9 (Biologisk Forum), hvorefter billetter tilsendes. BEMÆRK: I år skal man ikke ringe til Politiken Plus og kan ikke bruge BilletNet. Billetter til ledige pladser på dagen sælges ved Zoo hovedindgang. Tilmelding til middagene sker TIL BIOLOGISK FORUM og middagene betales forud (75 kr) til Jyske Bank kontoen.

LØRDAG 6. APRIL 2002

1.del

9.00 Zoologisk Have åbner.

10.00 Introduktion / Isbjørneanlæggets udvidelse. Lars Lunding Andersen, adm. dir. for Zoologisk Have

10.30 Dansk raceantropologi i Grønland. Poul Duedahl, mag.art i historie

11.00 Istider på Jorden og på Mars Dorte Dahl-Jensen, prof., leder af Center for Planetforskning.

11.30-11.45 Pause

12.00 Isskabte landskaber Johannes Krüger, lektor, Geografisk Inst., Købh.Univ.

12.30 Arsuk var det næstrigeste bysamfund i verden. Søren Martinussen, Redaktør af www.arsukfjorden.gl, merkonom i markedsføring.

13.00 Diskussion

13.30-14.25 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

2.del

14.30 K'utdligssat storhedstid. Sigurd Gudiksen, Skoleinspektør 1958-66 i K'utdligssat, kulminebyen på Disko.

15.00 K'utdligssat / Qutdligssat / Qullisat – sådan lukker man et samfund. Freddy Elbrandt, direktør for salgsfirmaet Norfak, der leverer til offentlige institutioner i bl.a. Grønland.

15.30-16.30 Diskussion, derefter kort pause

16.30 Forholdet mellem mænd og kvinder i det gamle Grønland. Margrethe Tjalve, gymnasielærer, Helsingørs Gymnasium.

17.00 Grønlandshunden i Danmark. Liselotte Bjørn Munkebo, tidligere racerepræsentant for Grønlandshunden, seriøs topavler af grønlandshunde.

Efter foredraget fremvistes to grønlandshunde uden for Zoo, og der blev besvaret mange spørgsmål.

17.30 Diskussion (Zoologisk Have lukker kl.18)

18.30. Det kolde bord: (Pris: 75 kr)

Efter middagen: Niels Kromann, der har været læge i Upernavik og Skoresbysund, fortalte efter middagen om sine oplevelser som fanger gennem et år, bl.a. isbjørnejagt og kajakfærd i Melvillebugten.

SØNDAG 7. APRIL 2002

1.del

10.00 Meteoriteftersøgning i Dr. Louise Land i NØ-Grønland. Henning Haack, lektor, Geologisk Museum, kurator for meteoritsamlingen.

10.30 Er mikroorganismer en fremtidig ressource for Grønland? (industriel udnyttelse af ekstremt-levende mikroorganismer). Peter Stougaard, PhD, afd.leder på Bioteknologisk Institut, Hørsholm.

11.00 Genetisk rådgivning i Grønland. Arvelig leversygdom i Angmassalik-området. Hans Eiberg, lektor, Panuminstituttet.

11.30 NAASUT & PUPIIT – et nyt grønlandsk floraværk. Flemming Rune, cand.scient., Forskningscenter for Skov og Landskab

12.15 Naturen syd for Jakobshavn Isfjord – og indsamling af grønlandske stednavne. Frank Nielsen, cand.mag., fjeldvandrer.

12.45 Diskussion

13.30-14.25 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

2.del
14.30 Grønnedal i fortid og nutid, kulturhistorie og naturhistorie. Elisabeth Friis-Rødel, fiskeribiolog, har boet i Grønnedal som officersfrue i 2 år.

15.00 Nordkaperen, den nordlige rethval. En gigants endeligt? Susanne Bang, Formidlingsafdelingen i Zoo.

15.30 Grønlandsfareren, maleren og tegneren Harald Moltke (1871-1960). Rolf Gilberg, museumsinspektør, Etnografisk Samling, Nationalmuseet.

16.00-16.25 Pause

17.00 Det gamle fangersamfund i Nordgrønland fortalt gennem Jakob Danielsens billedserier. Birger Rosendahl fortæller om sin fars samling af fangeren Jakob Danielsens akvareller. Mange af billederne er nu udstillet i Godhavn/Qeqertarsuaq.

17.30 Indsamling af fortællinger i Sydgrønland Mâliâraq Vebæk fortalte om sin nye bog "Tusarn! Sydgrønlandske fortællinger" udgivet af forlaget Atuakkiorfik, Nuuk (tlf.00299-322122).

18.30. Middag (Pris: 75 kr)

Efter middagen (1): Ole Terney fortalte om den planlagte rejse til Sydgrønland, fra lørdag 22. juni til torsdag 4. juli 2002 (13 dage) Rejsemål: Sydgrønland inkl. området omkring Grønnedal, Arsuk og Ivigtut. Se rejseprogram Efter middagen (2): Birger Rosendahl fortalte det grønlandske sagn om Kâgssagssuk på grundlag af Jakob Danielsens billeder

Grønlandsweekend 2001

20 foredrag og indlæg om Grønland

31.marts til 1. april 2001

arrangeret af

Biologisk Forum

og

**BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**

**biologi, medicin, natur og miljø**

i samarbejde

med:

Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

Sted: Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

LØRDAG 31. MARTS 2001

1.del

10.00 Introduktion

Bengt Holst, vicedirektør ved Zoologisk Have

10.30 Istider og andre katastrofer for livet på Jorden gennem tiderne. Ole Terney, redaktør af BioNyt

11.00 Grønlands vigtigste fossile hvirveldyr. Niels Bonde, lektor, Geologisk Institut, afd. for historisk geologi og palæontologi.

11.30-11.45 Diskussion, derefter kort pause

12.00 Den "galopperende gletsc //Morten Rasch//, PhD, Geografisk Inst., Købh.Univ., videnskabelig leder af Zackenberg Station

12.30 **Ikka-søjlerne, de forunderlige, omvendte drypsten under Ikka-fjordens vandoverflade.** //Bjørn Buchardt//, lektor, Geologisk Institut.

13.00 Diskussion

13.30-14.25 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

2.del

14.30 **Kæbedyret fra Disko – en ny dyregruppe.** //Reinhardt Møbjerg Kristensen//, Prof., Zoologisk Museum

15.00 **Det Grønne Grønland.** //Jens Böc//

SØNDAG 1. APRIL 2001

9.00 Zoologisk Have åbner.

1.del

10.00 **På krydstogt ved Grønlands kyster.** //Søren Rasmussen//, biolog, direktør i Albatros Rejser

10.30 **Grønlandsudstillingen "Landet bag isen" i Århus, åben til 30.september 2001.** //Jan Gruwier Larsen,// biolog, museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Århus

11.00 **Er Grønland ved at ødelægge sin egen natur?"** //Kjeld Hansen//, freelancejournalist, dansk forfatter på bestselleren Den Grønne Forbrugerguide; driver det uafhængige konsulent- og kommunikationsfirma, BæreDygtighed.

11.30 Diskussion med //Ellen Kristensen// (Grønlandsk medlem af Folketinget for Atassut) og med salen.

12.15 **De små grønlandske bygders usikre fremtid.** //Martin Paldam//, Prof. dr.oecon., Århus Universitet

12.45 Paneldiskussion mellem Johan Lund Olsen, Finn Lynge og Martin Paldam, med deltagelse af salen

13.30-14.25 Frokostpause (det anbefales at medbringe madpakke og drikkevare på grund af den korte tid)

2.del

14.30 **Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik.** //Johan Lund Olsen// Medlem af det grønlandske landsting for partiet IA. Tidl. formand for Landstinget i Grønland.

15.00 **Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik.** //Finn Lynge//, konsulent i det Grønlandske Hjemmestyre. Tidl. medl. af Europaparlamentet og konsulent for Udenrigsministeriet.

15.30-16.00 Diskussion

16.00-16.25 Pause

16.30 **"Den gamle kvinde, som søgte de dødes rige" og andre sagn.** //Dorte Futtrup//, fortæller og konsulent i mundtlig formidling.

17.00 **Inspiration fra Grønland.** //Anne Mette Holm// udstillingsarrangør og kunsthåndværker, Færgegården – egnsmuseet ved Jægerspris, der i foråret 2001 har en specialudstilling om kunst inspireret af Grønland
.
17.30-18.00 **"Skeletkvinden", en grønlandsk fortælling.** //Jesper la Cour Andersen//, skuespiller, mimiker, historiefortæller og leder af "Det Fortællende Teater".

Zoologisk Have lukker kl. 18

18.30. Det kolde bord: 3 slags sild, varm fiskefilet, gravet og røget laks, æg med rejer, hønsesalat, varm leverpostej, varme frikadeller, tatar, varm flæskesteg, 2 slags ost. (Pris: 100 kr. Tilmelding sker ved at ringe til Lindekroen, Roskildevej 35, tlf. 36160369 (kodeord: "Grønlandsmøde"). Der er også middag om lørdagen, så oplys derfor dagen, der ønskes middagsbilletter til).

Efter middagen: //Margarida//
Grønlandsweekend 2000

19 foredrag og indlæg om Grønland

arrangeret af

Biologisk Forum

og

**BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**

**biologi, medicin, natur og miljø**

i samarbejde

med:

Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

LØRDAG 8. APRIL 2000

10.00 Introduktion
Ole Terney

10.20 Grønlands geologiske opståen. Erik Schou Jensen (Geologisk Museum)

10.50 Is og energi på Grønland. Henrik Højmark (glaciolog, Dansk Polarcenter)

11.20-11.30 Kort pause

11.30 Insekternes grønlandshistorie. Jens Böc
Grønlandsweekend 1999

20 foredrag og indlæg om Grønland

arrangeret af

Biologisk Forum

og

**BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**

**biologi, medicin, natur og miljø**

i samarbejde

med:

Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

Foredrag
Lørdag d. 10. april 1999
10.00-10.20
Introduktion Ole Terney og Bengt Holst.
10.20-10.50
Søgning efter meteoritter på Grønland – Kom livet til Jorden med meteoritterne? Torben Risbo, Niels Bohr Instituttet, der har søgt efter 1998-meteoritten i Vestgrønland).
10.50-11.20
Hvornår opstod livet på Jorden? Minik Rosing, Geologisk Museum, der har påvist rester efter 3,8 milliarder år gammelt liv i grønlandsk klippe.
11.20-11.30
Kort pause
11.30-12.00
Grønlands råstoffer Leif Thorning (afdelingsleder i afd. for malmgeologi, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser).
12.00-12.30
Kan Grønlands miljø tåle råstofudvinding? Christian Glahder (seniorforsker på Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for Arktisk Miljø).
12.30-13.00
Mennesket og naturen i grønlandske myter Hanne Guldberg Mikkelsen (gymnasielærer i Egedesminde 1995-96, forfatter til “Inuit – og den lange vej”).
13.00-14.00
Frokostpause
14.00-14.30
Da mennesker bosatte sig på Grønland – udgravningen ved Jakobshavn Isfjord. Jørgen Meldgaard, Nationalmuseet.
14.30-15.00
Hans Egede og grønlændernes møde med kristendommen. Margrethe Tjalve (arbejder på bog om Hans Egedes kone Gertrud Rask).
15.00-15.10
Kort pause
15.10-15.40
Grønland i 1906: Da botanikeren Porsild grundlagde Arktisk Station i 1906. Per Porsild (barnebarn af Arktisk Stations grundlægger).
15.40-16.20
Thule-beboernes tvangsforflytning i 1953. Mads Fægteborg (Arctic Information, konsulentvirksomhed).
16.20-16.30
Kort pause
16.30-17.00
Et selvhjulpent Grønland. Ellen Kristensen (Grønlandsk medlem af Folketinget for Atassut)
17.00-18.00
Fortsat diskussion og afslutning.

Foredrag
Søndag d. 11. april 1999
10.00-10.20
Introduktion Ole Terney og Bengt Holst.
10.20-10.50
Hvad sker der med reje- og torskefiskeriet ved Grønland? Dan Carlsson, Grønlands Naturinstitut.
10.50-11.20
Hvaler og sæler ved Grønland. Finn Kapel (har arbejdet med sæler og hvaler ved Grønlands Naturinstitut).
11.20-11.30
Kort pause
11.30-12.00
Moskusokser og isbjørne. Erik Eriksen (dyrlæge i Zoologisk Have).
12.00-12.30
Peter Freuchens fortællinger fra Grønland. Margrethe Tjalve (gymnasielærer i dansk, religion og filosofi ved Helsingør Gymnasium)
12.30-13.00
Forskning i Grønland – fra varme kilder til det kolde ocean. Arktisk Station som universitetsinstitut. Reinhardt Møbjerg Kristensen, der fandt en ny dyreart i de radioaktive kilder på Disko
13.00-14.00
Frokostpause
14.00-14.30
Jordens feber og kulderystelser – målt ved dybe boringer i indlandsisen. Willi Dansgaard (der har ledet undersøgelserne)
14.30-15.00
Undersøgelse af klimaændringers langtidsvirkninger på plante- og dyreliv i Zackenberg, NØ-Grønland. Hans Meltofte (leder af det biologiske program ved den arktiske station i NØ-Grønland, Zackenberg feltstation).
15.00-15.30
Hvordan laver kan bruges til at måle virkninger af ozonhullet og forurening fra bly- og zinkminen i Maarmorilik. Eric Steen Hansen (Botanisk Museum. Forfatter til bogen "Grønlands laver").
15.30-15.45
Kort pause
15.45-16.15
Grønlandske orkideer og andre planter – tåler de turismen? Jon Feilberg (botaniker, forfatter til bøger om Grønlands flora).
16.15-16.45
Hvor meget turisme tåler Grønland? eller "Når 800 amerikanske turister går i land i Ummanaq". Søren Thalund (Greenland Tourism a/s).
16.45-18.00
Fortsat diskussion og afslutning.

GRØNLANDSREJSE TIL DISKO:

Vil du med til Grønland – se rejseprogram To deltageres beskrivelse af turen 2001

En deltagers beskrivelse af turen 1999

Se billeder fra 2001-turen til Diskobugten

En deltagers billeder fra turen i 1999

To deltageres fotos fra turen 2001

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:

Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.

Foredragsweekend i Zoo, 6.-7.april 2002, om Grønland.

Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.

Foredragsweekenderne i Zoo, 1999 og 2000, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:

Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSUS OM GRØNLAND

Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland – et bæredygtigt samfund?"

i Folkeuniversitetet i Århus

Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR :

“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.

“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s. Se norsk omtale af bogen

Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?

Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland

**BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)**

Læs mere her!Tegn abonnement på BioNyt

####################################################################

Grønlandsseminarerne

Anbefalinger
Mange tak for sidst. Det var en spændende weekend. Vi glæder os allerede og tager flere med fra Kiel næste år.
Annie Laszig, Kiel

Mange tak for sidst i Zoo med rigtig mange gode indlæg.
Uwe Lindholdt, Aabenraa

Tak for en meget interessant weekend, jeg kommer igen næste år. Jeg ser Christian Søgaard kommer og spiller, ham skal jeg til koncert med i næste uge, han er rigtig god så det glæder jeg mig til.
Helle Friis

Grønlandsseminaret var fint, – en god blanding af ”videnskab”, information og fortællinger.
Elisabeth Friis-Rødel

Arctic Adventure har besluttet at opfordre vore guider til at deltage i Grønlands week-enden i Zoologisk Have; vi har bedt dem om at tilmelde sig húrtigt direkte til Jer. AA betaler halvdelen af deres deltagergebyr.
Peter Morell, ARCTIC ADVENTURE ApS

HUSK TILMELDING TIL
NÆSTE GRØNLANDSSEMINAR:

Hvis du vil modtage en E-mail, næste gang vi arrangerer et møde om Grønland, så meddel det JEG ØNSKER E-MAIL TILSENDT!

Hvis du kender nogen, som bør have en e-mail som orientering om dette møde, så skriv til os om det: JEG FORESLÅR E-MAIL TILSENDT TIL NN !

external image grl-2001-maskedanser.JPG
Maskedanser Else Danielsen, Qeqertarsuaq (Godhavn), foto Margrethe Tjalve, guide på Grønlandsturen i 2001

REJSEN TIL GRØNLAND 2002 Sydgrønland):
Program for turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2001 (Disko):
Rapport fra turen 2001
Hovedpunkter fra turen 2001
To deltageres beskrivelse af turen 2001
To deltageres fotos fra turen 2001
Flere billeder fra 2001-turen

REJSEN TIL GRØNLAND 1999 (Disko):
En deltagers beskrivelse af turen 1999
Billeder fra turen i 1999

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2000, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 1999, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSER OM GRØNLAND:
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland – et bæredygtigt samfund?" (Folkeuniversitetet i Århus)
Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR om Grønland:
“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.
“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s.
Debatten om Grønlands natur.

external image bn105jordensalder.gif
Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Læs mere her! e l l e r Tegn abonnement

####################################################

Møde arr. af Biologisk Forum & BioNyt hos Zoo/København 19. august 2002.
med deltagelse af Kjeld Hansen (journalist), Frank Wille (fugleforeningen TIMMIAQ), Jens Peter Lange (UPPIK, Grønlands natur- og miljøforening), Knud
FREDAG 23. AUGUST 2002 ATUAGAGDLIUTIT
ATUAGAGDLIUTIT /
GRØNLANDSPOSTEN
En krudttønde under Grønland
Miljøjournalisten Kjeld Hansen og andre naturfredningsfolk frygter for politisk slaphed i
lovgivningen, når det gælder regulering af fangst og jagt

Af Christian Schultz-Lorentzen
KØBEHAVN: Advarsler og
bekymring for Grønlands fremtid
og ikke mindst omdømme i udlandet
var det dominerende træk, da
miljøjournalisten Kjeld Hansen –
manden bag den kritiske bog
"Farvel til den Grønlandske
Natur" – deltog i et debatmøde om
problemerne med naturbeskyttelse
og naturforvaltning i Grønland.
Men også andre var på barrikaderne
med kritiske bemærkninger
i det lille auditorium i Zoologisk
Have i København, hvor Biologisk
Forum & Bionyt stod som
arrangør af mødet. Det gjaldt
Frank Wille fra NGO-foreningen
Timmiaq, Grønlands Fugleforening.
Jens Peter Lange, formand
for den nydannede UPPIK, Grønlands
Natur- og miljøforening.
Samt tidligere Grønlandsminister
Knud Grønlandske Natur". Men efter at
have læst bogen havde ændret
synspunkt. På debatmøde erklærede
han sig parat til at støtte naturfredningsforenigen
og gøre en
politisk indsats.
– Det er ingen hemmelighed, at
der foregår en magtkamp i Siumut
i øjeblikket. Hvis udfaldet bliver
på en bestemt måde, vil det sætte
Grønland flere år tilbage efter
næste valg. Derfor vil jeg støtte
naturfredningsforeningen ved at
forsøge at gøre min politiske indflydelse
gældende, fortalte Knud
www.greenland-wildlife.com (Siden redigeres af BæreDygtighed Aps, Kjeld Hansen Tlf. 56 52 22 70)

Maskedanser Else Danielsen, Qeqertarsuaq (Godhavn), foto Margrethe Tjalve, guide på Grønlandsturen i 2001

HUSK TILMELDING TIL

Foredragsweekend om Grønland i Zoo, 6.-7.april 2002.
REJSEN TIL GRØNLAND 2002 (Sydgrønland):
Program for turen

REJSEN TIL GRØNLAND 2001 (Disko):
Rapport fra turen 2001
Hovedpunkter fra turen 2001
To deltageres beskrivelse af turen 2001
To deltageres fotos fra turen 2001
Flere billeder fra 2001-turen

REJSEN TIL GRØNLAND 1999 (Disko):
En deltagers beskrivelse af turen 1999
Billeder fra turen i 1999

WEEKENDMØDER I ZOOLOGISK HAVE OM GRØNLAND:
Foredragsweekend i Zoo, 5.-6.april 2003, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, 6.-7.april 2002, om Grønland.
Foredragsweekend i Zoo, april 2001, om Grønland.
Foredragsweekenderne i Zoo, 1999 og 2000, om Grønland.

UDSTILLING OM GRØNLAND OG GRØNLANDSK KUNST:
Udstilling om Grønlandsk kunst i Brøndsalen påsken 2000

FOLKEUNIVERSITETSKURSER OM GRØNLAND:
Kursus 3.-4. marts 2001: "Grønland – et bæredygtigt samfund?" (Folkeuniversitetet i Århus)
Afholdt kursus i Folkeuniversitetet København 2000

LITTERATUR om Grønland:
“Grønlands økologi”, Atuakkiorfik forlag, 1999. 431 s. 350 kr.
“Farvel til Grønlands Natur”, Kjeld Hansen, Gad forlag, 2001. 140 s.
Debatten om Grønlands natur.

Andre artikler om Grønlands natur .

external image bn105jordensalder.gif
Hvor gammel er universet, Jorden og livet på Jorden?
Bemærkelsesværdig dansk forskning i Grønland
BioNyt nr.105 (pris: kr. 48.75)
Tegn abonnement

external image zoo2002august-avisreferat-i-AG-groenlandsk.html&cookie=yes&userlang=en-US&referrer=&screen_width=1366&screen_height=664&screen_color=24&l_serial=none&time=1526252263

===Navne- og telefonliste.===

Jens Peter Lange, formand for UPPIK, naturfredningsforening i Grønland, uppik@greennet.gl, 00299-545459 [Ophold under Københavnsmøderne 15-19.aug.2002: Hotel Alexandra, H.C. Andersens Boulevard 8, tlf (+45) 33 74 44 44]

Frank Wille, Thorsvej 18, 4180 Sorø, 57822808, ornitolog, foreningen Timmiaq (fugleforening i Grønland; indtil 24/7-2002 boet i Nuuk)

Kjeld Hansen, gyldengroen@bog.dk, 56522270, BæreDygtighed, Tåstrupvej 31, 4672 Klippinge.

Martin Kviesgaard, formand for fugleforeningen Timmiaq. kvies@greennet.gl

Kim Carstensen, WWF, k.carstensen@wwf.dk, 35363635

Poul Henrik Harris, Danmarks Naturfredningsforening, 21 73 12 13, phh@dn.dk

Ia Brix Jensen, 39 17 40 68, ibj@dn.dk.

(Foreningen: dn@dn.dk, 39174000, Madsnedøgade 20, 2100 Ø).

Per Nukaaraq Hansen, jagtbetjent i Ivittut kommune, tlf 00299-691051 (tlf/fax), 00299-575441 (mobil), 00299-691955/eller lokal 423 (priv.), adresse: Lejl. K12, Grønnedal 3930. '

Benny Gensbøl, ornitolog, Tlf:55722480, mobiltlf. 33218025 gensboel@mail1.stofanet.dk, Dyrnæsvej 28 4700 Næstved

Knud N. Flensted, Dansk Ornitologisk Forening (DOF), 33314404, direkte 33310512 (tone) 33, Mobil: 21242275, knud.flensted@dof.dk, Adr.: Vesterbrogade 140, DK-1620 København V

Jan Ejlsted, DOF, 33310512-tone-16 , 38748027 (priv)
#############################################################################

EFTERMIDDAGSMØDE
19 august 2002 kl. 13-16.30

Indbydelse (offentligt møde)

-sæt det gerne på opslagstavler / hjemmesider / rundsend etc.

Telefonnumre på deltagerne i mødet: www.bionyt.dk/Groenland-adresser.html :

Præsentation af den nye naturfredningsforening i Grønland, Uppik.
Der vil også være præsentation af den anden NGO-organisation Timmiaq – Grønlands fugleforening.

Møde om problemer inden for naturbeskyttelse og naturforvaltning i Grønland

Mandag 19. august 2002

kl. 13.00-16.30

i Zoologisk Have, Roskildevej 32, København, foredragssalen. (ingen tilmelding, gratis incl. adg. til Zoo mod forevisning af denne indbydelse, evt. i kopi/mailkopi).

13.00-14.00 Formøde med mulighed for at stille spørgsmål, også for pressen.
14.00-16.30 Møde med debat
Kl. 16.30 slutter mødet, og der vil efterfølgende være mulighed for interview med mødedeltagerne indtil ca. kl. 17-18.

Møderne er arrangeret af Ole Terney, Biologisk Forum & BioNyt – tidskr. for biologi, medicin, natur og miljø. www.bionyt.dk

Se www.bionyt.dk/Groenland-debat.html (bio@forskning.dk). Tilmelding ikke nødvendigt, men send gerne alligevel en mail om deltagelse, især for at sikre dig, at du vil få invitation til fremtidige møder om Grønland. (Ole Terney er forhindret i at deltage i mødet 19.aug.2002). Medbring denne invitation – evt. i kopi/mailkopi.

Telefonnumre på deltagerne i mødet: www.bionyt.dk/Groenland-adresser.html

=Møde om problemer inden for naturbeskyttelse og naturforvaltning i Grønland=

– Kjeld Hansen, journalist, forfatter til "Farvel til Grønlands natur".

– Frank Wille, NGO-foreningen Timmiaq, Grønlands fugleforening. Frank Wille er kendt fra projekter som: Den grønlandske Havørn, og Naturskole i Grønland.

– Jens Peter Lange, NGO-foreningen UP PIK, Grønlands naturfredningsforening.

– Knud Endelig er der dannet grønlandske NGO-foreninger på naturmiljøområdet – hvad man næsten troede umuligt. Hjemmestyret igangsætter Handlingsplaner. Befolkningen skal oplyses ved Kampagne. Fortsatte store overtrædelser af fredningsbestemmelserne. Store konsekvenser for turismen. EU-ministermøde i Jakobshavn 27-29. aug.2002. Stemningen under forandring: Lovene skal overholdes. Skæbnevalg til Landstinget til foråret. Naturskoler skal oprettes. Nyt natursyn via de unge.

Mødet foregår i Zoologisk Haves foredragssal, Roskildevej 32, København. Mandag 19. aug. 2002 kl. 13-16.30. Ingen tilmelding – gratis adgang incl. adg. til Zoo mod forevisning af denne indbydelse, evt. i kopi/mailkopi.

Udtalelse:

Som vi har hørt i pressen, har Grønlands Hjemmestyre taget Kjeld Hansens bog "Farvel til Grønlands Natur" alvorligt. Fra UPPIK vil vi udtrykke vor varmeste støtte til landsstyreformand Jonathan Motzfeldts opfordring til alle i Grønland om at passe på naturen. Verdens øjne er nu rette mod os. Og som landsstyreformanden siger, kan en hensynsløs udnyttelse af de levende ressourcer få de alvorligst konsekvenser for grønlands eksport. Som i Oldeforældrenes tid er vi i dag ikke afhængige af fangst alene for at kunne eksistere, og for at genvinde det tabte paradis, må vi udnytte bestanden af dyr og fugle med omtanke. I Grønland må vi hver især gøre, hvad vi kan for ikke at skyde en fugl eller et dyr, vi ikke skal bruge. Fra UPPIK vil vi rette en velment opfordring til Grønlands ungdom om at læse Kjeld Hansens tankevækkende bog, og passe på Grønlands skønne natur, som dagens ungdom skal give videre til deres børn.

På UPPIK´s vegne

Jens Peter Lange, UPPIK@greennet.gl

#################################################

HELDAGSMØDE
28 august 2001 kl. 10-18
Fangst- og jægerkultur til debat

Truet natur på grund af traditionel jagt og fangst i en moderne verden – fra Afrika til Grønland.

Når der føres veje ind i regnskovenes jungle, eller når de grønlandske fangere får hurtige både og mobiltelefoner, og når bushmeat og hvalspæk bliver kommercialiseret og solgt på hotellerne som dyre lokale specialiteter, så er sandhedens time kommet for den vilde natur!

Kom og vær med til at debattere dette højaktuelle emne.

Vær med til at vende udviklingen!

arrangeret af

Biologisk Forum, **BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**

**biologi, medicin, natur og miljø**, Zoologisk Have i Kbh., **Nepenthes**.

Mødedeltagere fra DOF, WWF, Grønlands hjemmestyre, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl.

Programlægger: Ole Terney, redaktør af BioNyt. (bio@forskning.dk) tlf. 35376408, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C.

Pris: 65 kr incl. adgang til Zoologisk Have.

Sted: Nye bygning ved Zoo indgang, Roskildevej 32, Valby bakke

TILMELDING ikke nødvendigt.

Pladsreservation kan dog ske på email: bio@forskning.dk eller 35376408.

Program for 28 august 2001 kl. 10-18:
kl. 10.00-13.30 SITUATIONEN I DE TROPISKE LANDE

Baggrunden for de zoologiske havers bushmeat-kampagne. Frands Carlsen, Zoologisk Have.

Verdensnaturfondens syn på bushmeat. Uffe Gjøl Sørensen, biolog fra WWF, Verdensnaturfonden.

Hvad kan vi gøre som forbrugere? Rico Boye, næstformand for Nepenthes.

Turisme som alternativ indtægtskilde for jæger- og fangersamfund. Søren Rasmussen, direktør for Albatros Travel.

kl. 13.30-14.30 Frokostpause

kl. 14.30-18.00 SITUATIONEN I GRØNLAND

Var den gamle inuit-kultur bæredygtig? Frank Sejersen, studieleder, Institut for Eskimologi, Københavns Universitet.

Fuglebeskyttelse i Grønland – Hvornår bliver fredningsbestemmelserne taget alvorligt? Benny Gensbøl, ornitolog og forfatter, næstformand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Farvel til den grønlandske natur. Kjeld Hansen, journalist, forfatter.

Grønlands naturpolitik nu og i fremtiden. Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Natur ("Grønlands miljøminister")

I mødet deltog også Peter Nielsen, Direktoratet for bl.a. natur.

I salen befandt sig Mads Peter Grønvold, Miljø- og Fredningsudvalget. (Forlod mødet).

Noter: Den illegale jagt på truede dyr til konsumering er ude af kontrol. Derfor er der sat en kampagne i gang for at stoppe katastrofen. Bushmeat-kampagnen foregår ikke kun i Danmark, men i alle europæiske zoologiske haver. Zoo´s gæster kan blive medunderskrivere af en protest mod den rovdrift, der i øjeblikket foregår i Afrika´s regnskove.

DOF kræver at Grønlands Hjemmestyre griber ind over for intensiv jagt på havfugle langs den grønlandske vestkyst – og fugebeskyttelsen må forbedres i Grønland. Ellers vil endnu flere fuglekolonier blive lagt øde i de kommende år. DOF efterlyser også strammere lovgivning og en bedre overholdelse af loven. Ifølge DOF har man tidligere forsøgt at gøre de grønlandske myndigheder opmærksomme på, at der foregår rovdrift på fuglearter som polarlomvie, edderfugl, kongeedderfugl og havterne. Men resultatløst. I brevet til Hjemmestyret skriver DOF at nedgangen i fuglebestanden fortsætter med uformindsket styrke og kolonier, der tidligere talte titusindvis af fugle er nu på randen af udryddelse eller er helt udryddet.

Miljøminister Svend Auken skriver at "det kræver vilje at redde den grønlandske natur og at det er i den grønlandske befolkning og hos de grønlandske politikere at denne vilje skal findes. Svend Auken skriver endvidere at han ved "først givne lejlighed" vil drøfte situationen med landsstyremedlem for Miljø og Natur, Alfred Jakobsen

Flemming Merkel fra Naturinstituttet i Nuuk siger at situationen for flere fuglearter, blandt andet lomvien, er så alvorlig at en total fredning ligger lige for. Naturinstituttet har blandt andet anbefalet at lomvier og edderfugle skånes i deres yngleperiode, og at der jages mindre om vinteren. I de mest udsatte områder har Naturinstituttet foreslået total fredning i flere år. Hvidhvalfangsten foreslås kraftig beskåret.

##########################################################################

Grønlandsweekend 2000
19 foredrag og indlæg om Grønland

arrangeret af

Biologisk Forum

og

**BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for**

**biologi, medicin, natur og miljø**

i samarbejde

med:

Zoologisk Have i København

Arrangør og ordstyrer: Ole Terney, red. af BioNyt

LØRDAG 8. APRIL 2000

10.00 Introduktion
Ole Terney

10.20 Grønlands geologiske opståen. Erik Schou Jensen (Geologisk Museum)

10.50 Is og energi på Grønland. Henrik Højmark (glaciolog, Dansk Polarcenter)

11.20-11.30 Kort pause

11.30 Insekternes grønlandshistorie. Jens Böcher (zoolog, Zoologisk Mus.)

12.00 Lemminger. Thomas Bjørneboe Berg (Ph.D.-studerende ved DMU/Arktisk Miljø)

12.30 Indfangning af moskusokser – hvorfor og hvordan? Carsten Grøndahl Nielsen (dyrlæge i Zoologisk Have)

13.00-14.00 Frokostpause

14.00 Narhvalen. Rune Dietz (seniorforsker ved DMU/Arktisk Miljø)

14.30 1700-tallets opfattelse af dyrelivet på Grønland. Margrethe Tjalve (gymnasielærer).

15.00-15.10 Kort pause

15.10 Naturguiden i Grønland. Benny Gensbøl (naturfotograf, forfatter, lærer)

15.40 Grønlandsk litteratur. Christian Berthelsen (Tidl. skoledirektor for Grønland. Har samlet en antologi over Grønlandsk litteratur)

16.20-16.30 Kort pause

16.30 “Således skriver jeg, Aron”. Kirsten Thisted (adjunkt ved Minoritetsstudier, Kbh.Univ., forfatter til storværket om den grønlandske krønikeskriver Aron)

17.00-18.00 Mødet afsluttes med diskussion

Zoologisk Have lukker kl. 18
(åbningstid lørdag i april er kl. 9-18)

SØNDAG 9. APRIL 2000

10.00 Introduktion
Ole Terney

10.20 Højarktiske møder : Inuit, Dorset og Nordboer. Martin Appelt (museumsinspektør, Nationalmuseets Grønlandssekretariat)

11.05 De grønlandske mumier. Niels Lynnerup (leder af Antropologisk Laboratorium, Panuminstituttet)

11.45-12.00 Kort pause

12.00 Kultur- og aktivitetsværkstedet Sanasa, Skelbækgade 24A, Kbh. Karno Reimer (daglig leder i Sanasa) og Otto Andersen (Vejleder)

12.30 Grønlandsk kunst. Birthe Haagen (museumsinspektør, Nationalmuseets Grønlandssekretariat)

13.00-14.00 Frokostpause

14.00 Lysbilleder fra Grønland Billedbureauet Aurora Photo (speciale i arktisk natur).

14.30 Fangst af narhval og hvalros. Robert II Peary (Thulefanger)

15.00-15.10 Kort pause

15.10 I kajak gennem pakisen. John Andersen (eventyrer, forfatter, arkitekt)

15.45 Oplevelser som kaptajn på kongeskibet Dannebrog i Grønland. Viggo Hansen (kommandør, pens. kaptajn)

16.20-16.30 Kort pause

16.30 Siriuspatruljen. Carsten Nielsen (tilknyttet SIRIUS-patruljen i 2 år.)

17.00-18.00 Mødet afsluttes med diskussion

Zoologisk Have lukker kl. 18
(åbningstid lørdag i april er kl. 9-18)

EFTER MØDET OM SØNDAGEN:
Luksus-buffet for alle interesserede kl. 18.30-21.00. Fadøl og 30 forskellige specialiteter, kinesisk og thailandsk, ad libitum – både for drikke og maden: 98 kr. Tilmelding kan ske i forbindelse med billetbestilling til mødet – eller tilmelding kan ske på selve mødet. Betaling for middagen sker i restauranten Asia Palace, Pile Alle 21.

##############################################

MØDE OM GRØNLAND 1999:

20 foredrag om Grønland

Meteoritter – Geologi – Råstoffer – Miljø – Myter – Arkæologi – Kristendom – Forskning – Selvstændighed – Fiskeri – Hvaler – Sæler – Moskusokser – Isbjørne – Fortællinger – Isboringer – Klima – Laver – Planter – Turisme.

Dette arrangement afholdtes lørdag og søndag 10. og 11. april 1999

Store Nye Auditorium, Zoologisk Have, Roskildevej 32, København.

Se nedenfor hvordan programmet var!
Prisen var 75 kr pr. dag

Grønlandsweekenden var arrangeret af

Biologisk Forum

og

BioNyt / Populær Forskning: Tidsskrift for

biologi, medicin, natur og miljø

i samarbejde

med:

Zoologisk Have i København

Foredrag
Lørdag d. 10. april 1999
10.00-10.20
Introduktion Ole Terney og Bengt Holst.
10.20-10.50
Søgning efter meteoritter på Grønland – Kom livet til Jorden med meteoritterne? Torben Risbo, Niels Bohr Instituttet, der har søgt efter 1998-meteoritten i Vestgrønland).
10.50-11.20
Hvornår opstod livet på Jorden? Minik Rosing, Geologisk Museum, der har påvist rester efter 3,8 milliarder år gammelt liv i grønlandsk klippe.
11.20-11.30
Kort pause
11.30-12.00
Grønlands råstoffer Leif Thorning (afdelingsleder i afd. for malmgeologi, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser).
12.00-12.30
Kan Grønlands miljø tåle råstofudvinding? Christian Glahder (seniorforsker på Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for Arktisk Miljø).
12.30-13.00
Mennesket og naturen i grønlandske myter Hanne Guldberg Mikkelsen (gymnasielærer i Egedesminde 1995-96, forfatter til “Inuit – og den lange vej”).
13.00-14.00
Frokostpause
14.00-14.30
Da mennesker bosatte sig på Grønland – udgravningen ved Jakobshavn Isfjord. Jørgen Meldgaard, Nationalmuseet.
14.30-15.00
Hans Egede og grønlændernes møde med kristendommen. Margrethe Tjalve (arbejder på bog om Hans Egedes kone Gertrud Rask).
15.00-15.10
Kort pause
15.10-15.40
Grønland i 1906: Da botanikeren Porsild grundlagde Arktisk Station i 1906. Per Porsild (barnebarn af Arktisk Stations grundlægger).
15.40-16.20
Thule-beboernes tvangsforflytning i 1953. Mads Fægteborg (Arctic Information, konsulentvirksomhed).
16.20-16.30
Kort pause
16.30-17.00
Et selvhjulpent Grønland. Ellen Kristensen (Grønlandsk medlem af Folketinget for Atassut)
17.00-18.00
Fortsat diskussion og afslutning.

Foredrag
Søndag d. 11. april 1999
10.00-10.20
Introduktion Ole Terney og Bengt Holst.
10.20-10.50
Hvad sker der med reje- og torskefiskeriet ved Grønland? Dan Carlsson, Grønlands Naturinstitut.
10.50-11.20
Hvaler og sæler ved Grønland. Finn Kapel (har arbejdet med sæler og hvaler ved Grønlands Naturinstitut).
11.20-11.30
Kort pause
11.30-12.00
Moskusokser og isbjørne. Erik Eriksen (dyrlæge i Zoologisk Have).
12.00-12.30
Peter Freuchens fortællinger fra Grønland. Margrethe Tjalve (gymnasielærer i dansk, religion og filosofi ved Helsingør Gymnasium)
12.30-13.00
Forskning i Grønland – fra varme kilder til det kolde ocean. Arktisk Station som universitetsinstitut. Reinhardt Møbjerg Kristensen, der fandt en ny dyreart i de radioaktive kilder på Disko
13.00-14.00
Frokostpause
14.00-14.30
Jordens feber og kulderystelser – målt ved dybe boringer i indlandsisen. Willi Dansgaard (der har ledet undersøgelserne)
14.30-15.00
Undersøgelse af klimaændringers langtidsvirkninger på plante- og dyreliv i Zackenberg, NØ-Grønland. Hans Meltofte (leder af det biologiske program ved den arktiske station i NØ-Grønland, Zackenberg feltstation).
15.00-15.30
Hvordan laver kan bruges til at måle virkninger af ozonhullet og forurening fra bly- og zinkminen i Maarmorilik. Eric Steen Hansen (Botanisk Museum. Forfatter til bogen "Grønlands laver").
15.30-15.45
Kort pause
15.45-16.15
Grønlandske orkideer og andre planter – tåler de turismen? Jon Feilberg (botaniker, forfatter til bøger om Grønlands flora).
16.15-16.45
Hvor meget turisme tåler Grønland? eller "Når 800 amerikanske turister går i land i Ummanaq". Søren Thalund (Greenland Tourism a/s).
16.45-18.00
Fortsat diskussion og afslutning.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply